ผลิตภัณฑ์

ตรา พ่อขวัญ

เรื่องราวของเรา

กว่าจะมาเป็น พ่อขวัญ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหาร เพื่อความยั่งยืนของโลกมากขึ้น เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ผลิตจะดีขึ้น และผู้บริโภคก็จะดีขึ้นเช่นกัน

2534

เปิดโรงงานผลิต
แห่งแรกในกรุงเทพ

2546 - 2560

ขยายตลาดไปมากกว่า
25 ประเทศทั่วโลก

2564

เปิดตัวสินค้าตรา “พ่อขวัญ”
ในประเทศไทยครั้งแรก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับธุรกิจ

ช่องทางจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ทั่วทุกมุมโลก

Slide

หาซื้อได้แล้วที่